Презентације

Презентација чији се слајдови корисницима аутоматски приказују

Желимо да се наше презентације емитују и гледају попут видеа – тј. да се њихови слајдови и тезе на њима смењују самостално. Такво приказивање садржаја подесан је начин да данашњој…