Речник непознатих појмова из задатог текста

Речник непознатих појмова из задатог текста

Да би ученици лакше разумели текст који треба да проуче или прераде, нарочито корисну помоћ представљаће им речник непознатих појмова који ћемо им понудити уз упутства за рад. Текст који…