Речник непознатих појмова из задатог текста

Речник непознатих појмова из задатог текста

Да би ученици лакше разумели текст који треба да проуче или прераде, нарочито корисну помоћ представљаће им речник непознатих појмова који ћемо им понудити уз упутства за рад. Текст који…
Презентације

Презентација чији се слајдови корисницима аутоматски приказују

Желимо да се наше презентације емитују и гледају попут видеа – тј. да се њихови слајдови и тезе на њима смењују самостално. Такво приказивање садржаја подесан је начин да данашњој…